Bienvenue à la Haute école en Hainaut

ProcesSim : Presentatie

ProcesSim logo

INTRODUCTIE : 

ProcesSim, Software voor virtuele processen gebruikt voor analyse en supervisie van geautomatiseerde processen ProcesSim maakt het mogelijk het gedrag van industriële installaties en machines te simuleren en aan te sturen met PLC.

Deze software is ontwikkeld door Jacques Boucqueneau, in het Onderzoekscentrum van de Haute Ecole en Hainaut (CReHEH) in samenwerking met Siemens België, Schneider France, Technord en divers integratoren.

De verdeling in Vlaanderen wordt opgevolgd en ondersteund door Paul Felique CVOA. Bij middel van deze software kunnen ontwerpers, onderhoudspersoneel en operatoren de installatie besturen, testen en onderhouden in in een omgeving die de werkelijke situaties zeer dicht benaderd.

De software is een didactische tool te gebruiken die steunt op de theorie en technieken van modellering van procesonderdelen en processen :

 • tijdens de ontwerpfase,
 • Verbeteren van de doelmatigheid van een ontwerppraktijk en het op punt stellen van installatieonderdelen?
 • Vermijden van aanpassingen tijdens de installatie in de fabriek
 • Opsporen en aanpassen van fouten bij de in dienstname en het ontdekken van innovatieve oplossingen,
 • door interctieve argumententen kan men de gekozen oplossingen verantwoorden en verklaren,
 • verbeteren van de vorming en de opleiding, en de doumentatie evenals het testen door interactieve simulatie.

De processen kunnen aangestuurd worden door de automaten van Siemens, Schneider Electric of Phoenix Contact, en zelfs door een ingebouwde tool voor programmering Hierdoor bekomt men een flexibel ,adaptief en gepersonaliseerde tool voor ontwerp, onderzoek, optimalisatie en onderhoud van het proces.

ProcesSim is het resultaat van een onderzoeksproject :CAIAO (Conception d’Automatismes Industriels Assistée par Ordinateur) ondersteund door DGTRE (Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l'Énergie) van de Waalse gemeenschap, welke dit ondezoeksproject fincanceel heeft ondersteund voor een periode van drie jaar.

Association des Directions des Instituts Supérieurs Industriels Francophones

Association des Directions des Instituts Supérieurs Industriels Francophones

Région Wallone

Direction Générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie

 

Voorstelling Processim :

Software voor de realisatie van  gesimuleerde processen op basis van  operationele onderdelen 

 • Processim is eveneens een industriële tool voor het ontwerp van automatische systemen met computer ondersteuning
 • De software is zeer geschikt als pedagogische ondersteuning  voor het aanleren van de programmatie en onderhoud van industriële processen
 • De virtuële processen kunnen aangestuurd worden door de automaten van Schneider Electric (TSX Micro, Premium, Modicon M340 of PLCSIM Unity), Siemens (S7-200, S7-300, S7-1200, S7-400, PLCSIM, S7-1500) of Phoenix Contact (ILC 150 ETH, ...).

Documentatie :

- > Voor toegang tot de proefversie en de volledige documentation van ProcesSim, en inschrijving is vereist.

Het team :

ProcesSim

Ontworpen in het Onderzoekscentrum van de Hoge School van de Franse Gemeenschap in Henegouwen - CReHEH in samenwerking met Siemens België, Frankrijk Schneider Electric, Automation en Technord verschillende integrators.

De actoren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van ProcesSim :

 • Jacques Boucqueneau
 • Jean-Claude Cors
 • Luc Dufrane 
 • Frédéric Meganck
 • Fabrice Scopel 
 • Maurice Urbain 
 • Stéphane Gonnella
 • Andy Mahieu
 • Gianni Tricarico

 

Contact

Stuur verzoeken om de aandacht van :

M. Paul Felique

PAUL FELIQUE CVOA
Halensebaan 127
3390 Tielt-Winge
Tel: 0032 477 77 16 12
Email : paul.felique@skynet.be

 

M. Fabrice Scopel

Centre de Recherche de la Haute Ecole 
de la Communauté française en Hainaut 
Avenue Victor Maistriau, 8a 
7000 Mons 
Belgique 
Tél. : +32 (0) 65 39 45 27 
Fax : +32 (0) 65 31 30 51  
Email : creheh@heh.be

 

Partners

Formation en Cours de Carrière

Siemens

Siemens Eletric

Technord Automation

DPC Engeneering